Tả cây hoa cúc trắng Bài làm Hoa cúc có rất nhiều màu, nhưng em lại thích màu trắng hoa cúc, vì thế trong khu vườn nhỏ xinh nhà em…