Đề bài: Hãy nêu suy nghĩ của em về tình bạn Bài làm Trong cuộc đời mỗi con người, trong cuộc sống ai cũng có cho mình rất nhiều mối quan…