Soạn văn bài: Hành động nói I. Hành động nói là gì? Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích cướp lấy công lao về mình. Câu nói thể…

Soạn văn bài: Hội thoại I. Vai xã hội trong hội thoại Câu 1: Quan hệ giữa các nhân vật tham gia hội thoại trong đoạn trích là quan hệ…

Soạn văn bài: Đi bộ ngao du Câu 1: Ba luận điểm ứng với 3 đoạn của văn bản: Người ta sẽ cảm nhận được ý nghĩa của tự do,…