Kể về quê hương của em Bài làm “… Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày … Quê hương là đường đi học Con về,…