Những bài văn hay lớp 7

Giải thích câu tục ngữ Có chí thì nên

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ Có chí thì nên

Bài làm

Kho tàng tri thức của nền văn học dân gian của đất nước ta là rộng lớn và phong phú về thể loại, đề tài vô cùng. Ca dao dân ca, thành ngữ, tục ngữ….được cha ông ta đúc rút từ chính kinh nghiệm của bản thân mình, từ cuộc đời, thông qua thời đại họ đã sống để có được những bài học chân quý dành cho con cháu của mình.

Tục ngữ là một trong những thể loại có ý nghĩa vô cùng thiết thực cho cuộc sống con người. Những câu nói tuy ngắn gọn, súc tích nhưng lại hàm chứa sự khuyên bảo, nhắc nhở chân thành và sâu sắc mà cha ông dành cho con cháu. Câu tục ngữ “Có chí thì nên là một trong những câu được sử dụng rất phổ biến trong cuộc sống, đó là một lời khuyên mang hàm ý khích lệ cho con người trong cuộc sống, muốn thành công, muốn nên người thì con người ta cũng nên biết trọng chữ “chí”

“Chí” ở đây được hiểu là ý chí, là nghị lực nằm trong bản chất hoặc cũng từ sự rèn luyện của con người mà thành. Chữ chí cũng có cách hiểu rộng rãi hơn, đó là nghị lực, là sự kiên cường, kiên trì trong mọi hoạt động sống. Bền lòng, cho dù có khó khăn, thử thách nhưng cũng quyết không nản chí, không nản lòng. Có được chữ chí trong tâm và biết thiết thực với chữ chí này trong hành động thực tiễn thì con người sẽ vượt lên được tất cả, những trở ngại trong cuộc sống cũng chỉ là những dư vị cần thiết cho sự trưởng thành của con người mà thôi.

Xem thêm:  Văn biểu cảm về sự vật, con người - Tháng ba, rét nàng Bân

Chữ “nên” ở đây được định nghĩa với hàm ý nói đến sự thành công, đạt được mục đích. Tuy nhiên, chữ nên ở đây lại mang hàm ý gắn bó sâu sắc với chữ chí. Như trên, nếu có được ý chí, sự quyết tâm, tâm huyết với những chuyện mình làm thì mới có kết quả, với chữ “nên” ở phía sau. Đó giống như việc phải bỏ công sức mới có thành quả. Chính bởi vậy, câu tục ngữ này có ý nghĩa khẳng định vai trò của ý chí trong cuộc sống, đặc biệt là sự phát triển và trưởng thành của con người. Con người phải có ý chí, có lòng quyết tâm đạt được mục đích thì giới hạn của sự chịu đựng, của sự có thể làm được mới thực sự được phát huy cao độ, tối đa nhất. Có ý chí, mọi khó khăn cũng dễ dàng vượt qua được.

Có ý chí mới có được thành công, đây không phải là lý thuyết suông. Vì con người ta có ý chí, có lòng quyết tâm vươn lên trong cuộc sống cũng như mọi hành động của mình thì chúng ta có thể dễ dàng vượt lên trên những nghịch cảnh cũng như những khó khăn, thử thách. Ý chí là một trong những động lực tinh thần to lớn và mạnh mẽ giúp ích cho sự phát triển của con người.

giai thich cau tuc ngu co chi thi nen - Giải thích câu tục ngữ Có chí thì nên

Giải thích câu tục ngữ Có chí thì nên

Ngay ở trong cuộc sống, ranh giới của ý chí hay sự nản lòng là những điều con người ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy ở bản thân mình. Đến kì thi nhưng con người ta lại không có cảm hứng học tập, chính bởi vậy phải có sự quyết tâm học, quyết tâm ôn luyện, quyết tâm chinh phục những mức điểm cao thì con người ta mới có thể vượt nên những nỗi nản lòng để học và ôn luyện bài vở cho tốt…

Xem thêm:  Cảm nghĩ của em về mẹ kính yêu

Tuy nhiên, ý chí cũng có thể nằm trong bản chất của con người, và cũng có thể là sự rèn luyện mà thành. Ý chí được hiện thực hóa cũng không thể chỉ nằm trong cách nói miệng suông, như kiểu “Tôi quyết tâm rồi, nhất định tôi sẽ có gắng”….mà phải gắn bó lời nói cùng hành động. Biết đặt ra mục đích, biết định hướng đường đi nước bước cho việc thực hiện, biết sắp xếp thời gian biểu phù hợp và luôn luôn không ngừng tự nhắc nhở bản thân thực hiện các quy chuẩn mà mình tự đặt ra.

Có ý chí, có lòng quyết tâm, luôn kiên định với những gì mình đang có là một trong những phẩm giá đáng quý của mỗi con người. Tạo điều kiện đi đến thành công của mỗi người. Đó cũng là một biểu hiện tốt của tính tự lập, là con người chủ động trong mọi công việc của chính mình. Câu tục ngữ mang hàm nghĩa giá trị to lớn về khuyên bảo con người nên có cho mình những lòng quyết tâm, những ý chí kiên định cần thiết cho sự trưởng thành và phát triển của mình

Lưu Nguyễn