Những bài văn hay lớp 7

Giải thích câu nói của Bác Hồ: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không…

Giải thích câu nói của Bác Hồ: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không…

Bài làm

Bác Hồ – Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, Bác là người luôn nhìn xa trông rộng, mang trong mình những hoài bão to lớn cho vận mệnh và tương lai của đất nước. Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Bác đã tập trung vào chăm lo cho nền giáo dục nước nhà, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Trong bức thư gửi học sinh cả nước trong ngày khai trường đầu tiên Bác đã viết:

“Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ phần lớn ở công lao học tập của các cháu”

Lời dạy của Bác Hồ đã khẳng định cho chúng ta thấy rõ mối quan hệ và vai trò to lớn của thế hệ học sinh, việc học tập đối với tương lai và vận mệnh của đất nước. Nên hiểu như thế nào là một đất nước vẻ vang? Một đất nước vẻ vang trước hết đất nước đó phải là một đất nước độc lập, tự do và giàu mạnh. Một đất nước còn là nô lệ của nước khác thì không thể coi là vẻ vang được. Chúng ta đã thoát khỏi kiếp nô lệ đó, nhưng muốn giữ vững được nền hòa bình độc lập thì phải không ngừng phát triển kinh tế, giáo dục và củng cố quốc phòng. Phải là một nước mạnh mới có thể yên tâm phát triển, mà “Dân giàu thì nước mạnh”.

 

Xem thêm:  Văn biểu cảm về sự vật, con người - Quê hương trong trái tim mỗi người

Dân giàu chính là dân được ấm no, được tự do dân chủ, được học hành tiếp cận tri thức, có văn hóa tiến bộ và nếp sống văn minh. Bác Hồ nhấn mạnh đế việc phải làm thế nào, phấn đấu hơn nữa để đưa đất nước phát triển ngang tầm với các nước giàu mạnh trên năm châu. Và muốn làm được như thế việc cốt lõi là dân ta phải có học, có tri thức, phải có khoa học kĩ thuật tiên tiến, văn hóa tiên tiến. Tuy nhiên khi vừa bước ra khỏi chiến tranh, nước ta vô cùng nghèo nàn, lạc hậu, so với những nước tiên tiến, ta đã bị thụt lùi hàng trăm năm. Muốn đuổi kịp được họ ta không còn cách nào khác ngoài việc học tập, học tập và tiếp thu những tinh hoa nhân loại, tiến bộ của xã hội để rút ngắn khoảng cách với họ.

Nếu không học tập, vừ mù chữ lại không có kiến thức, không bắt kịp xu thế thời đại thì làm sao để nâng cao dân trí, phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng? “Chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”, đó là sự khẳng định vai trò của thế hệ học sinh, thanh thiếu niên trong công cuộc giữ gìn và phát triển đất nước. Thế hệ học sinh là những người chủ nhân của đất nước, lực lượng chủ yếu và mạnh mẽ nhất trong phát triển đất nước. Phải ra sức học tập và rèn luyện ngay từ ngày đầu tiên ngồi trên ghế nhà trường, xứng đáng với trách nhiệm và vị trí chủ nhân đất nước.

Trên con đường phát triển của đất nước, vẫn còn vô vàn những khó khăn, thử thách. Muốn có một tương lai ngời sáng cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam được vẻ vang sánh với cường quốc năm châu thì chúng ta phải ra sức học tập và rèn luyện toàn diện, không ngừng.

Xem thêm:  Văn biểu cảm về sự vật, con người - Hoa xuân